Radar Security Conference

I Sverige digitaliseras det i allt högre omfattning och kärnprocesser blir därmed alltmer sårbara. Detta samtidigt som allt mer av vår produktutveckling sker genom smarta algoritmer som därmed blir en del av vår framtida IP. Vikten av säkerhet ökar därmed och hotbilderna tar sig också nya former.

Radars säkerhetskonferens kommer belysa denna utveckling i tre spår:

  • Digitalisering, Mobilitet, IoT och Cloud
  • Governance & Risk och Compliance
  • Incidenthantering

Birger Jarl | Birger Jarlsgatan 61 A | Stockholm

Lyft din kunskap kring Säkerhet

Digitalisering, Mobilitet, IoT och Cloud:
Processerna flyttar ut på  nätet och in i mobilen, vi inför cloud och IoT lösningar.

Vilka är de viktigaste lösningarna för att säkra information och data?

Governance & Risk och Compliance:
Säkra system handlar om processer och människor i lika hög grad som teknologi. Vilka är de viktigaste rönen inom G&R&C

Incidenthantering:
Om det ändå händer, hur förbereder vi oss? Hantering av hot, utpressning, backup och återställning.

ANMÄL DIG HÄR

Radar Security 2018, mötesplatsen för att föra verksamheternas effektivitet och konkurrenskraft framåt. Framtidens viktigaste områden inom Säkerhet belyses, diskuteras och förädlas denna halvdag under ledning av Radar.

Konferensdeltagarna

CIO:er, CISO, IT säkerhetschefer, Specialister inom informations- och IT säkerhet,  IT Strateger, Strategiskt inköp IT samt  IT beslutsfattare med intresse för optimala lösningar inom IT säkerhet.

Utställare och presentatörer

IT-branschens främsta leverantörer presenterar konkreta tillvägagångssätt och spännande exempel tillsammans med CIO:er och IT-organisationer som ger sina erfarenheter från genomförda projekt.

ARRANGÖR AV RADAR SECURITY 2018

Radar Ecosystem Specialists | Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Nils Molin | nils.molin@radareco.se | Tel direkt +46 73 399 68 16

Radar SECURITY är Nordens ledande
mötesplats inom säkerhet för IT beslutsfattare