RADAR SECURITY CONFERENCE
STOCKHOLM 2019-01-29

”Baserat på våra egna digitala initiativ utsätter vi oss för nya, fler
och högre risker. Vi måste ställa in oss på att vi kommer
utsättas för fler avancerade och organiserade intrång.
Ökad insikt och kompetens kommer att krävas!”

Ladda ner din kostnadsfria Best Practice

Under eventet gavs deltagarna ett lösenord för att direkt och kostnadsfritt kunna ladda hem en Best Practice ”Build a Vendor Security Assesment Service”

Ladda ner presentationerna

Här kan du kostnadsfritt ladda ner de flesta presentationer som hölls under Radar Security Conference 2019, både under break out pass och key notes.

Du kommer att behöva ange dina uppgifter för varje enskild nedladdning och filen kommer att sändas till dig som ett svarsmail med länk till filen. Uppmärksamma att det kan dröja någon minut innan svarsmailet når din inbox.

Radar Spring 2019-05-08

Anmäl dig till nästa viktiga Radar event – Mötesplatsen för ökat värdeskapande i relationen mellan leverantör och köpare – Från värde i transaktionen till ökat värdeskapande genom partnerskap