Johan Ohlén

Säkerhetsspecilist – Identitet & Informationshantering, Microsoft AB

Möt det nya säkerhetsläget med en holistisk säkerhetsstrategi!  

Tillväxt kräver ökat samarbete och högre innovationstakt, utmaningar som ofta löses genom digitalisering och ständig uppkoppling av medarbetare, partners och kunder.
Detta skapar nya och bredare attackytor och för att säkra verksamheten krävs en holistisk IT-strategi. Vi ger dig verktygen att bygga en miljö som är både säker och produktiv!

Janne Haldesten

Ordförande i SIG Security (Sveriges största intresseorganisation för IT säkerhet)

Så säkrar du din IoT miljö! 

Internet-of-Things revolutionerar många industrier, men få känner riskerna. Då IoT kryper in i allt från hushållsapparater, maskiner, fordon till byggnader är vi exponerade både som organisationer och privatpersoner. Här kommer du få exempel som gått riktigt snett och handfasta råd för hur man minimerar riskerna med en vitt spridd IoT–miljö.

Jonas Dellenvall

CTO, Advenica.

Dagens säkerhetsläge kräver militär teknologi.

Cyberhot och informationssäkerhet har fått en helt ny innebörd de senaste 12 månaderna. Alla påverkas! Digitaliseringsvågen stormar fram, molnlösningar är ett måste, IoT är det nya ”svarta” och hotet från kvantdatorer kan inte ignoreras. Den kunskap och teknologi som har utvecklats för att hantera de militära kravbilderna kan nu nyttjas i civila tillämpningar. Vi berättar hur.

Nils Molin

Analytiker Radar Ecosystem Specialists

Svenskt IT-säkerhetsindex

Baserat på en undersökning bland drygt 200 företag har Radar skapat ett IT Säkerhetsindex som strategisk och operativ mognad samt vilken risk olika branscher löper.

ANMÄL DIG HÄR

Radar Security 2018, mötesplatsen för att föra verksamheternas effektivitet och konkurrenskraft framåt. Framtidens viktigaste områden inom Säkerhet belyses, diskuteras och förädlas denna halvdag under ledning av Radar.

Konferensdeltagarna

CIO:er, CISO, IT säkerhetschefer, Specialister inom informations- och IT säkerhet,  IT Strateger, Strategiskt inköp IT samt  IT beslutsfattare med intresse för optimala lösningar inom IT säkerhet.

Utställare och presentatörer

IT-branschens främsta leverantörer presenterar konkreta tillvägagångssätt och spännande exempel tillsammans med CIO:er och IT-organisationer som ger sina erfarenheter från genomförda projekt.

Lyft din kunskap kring Säkerhet

Digitalisering, Mobilitet, IoT och Cloud:
Processerna flyttar ut på  nätet och in i mobilen, vi inför cloud och IoT lösningar.

Vilka är de viktigaste lösningarna för att säkra information och data?

Governance & Risk och Compliance:
Säkra system handlar om processer och människor i lika hög grad som teknologi. Vilka är de viktigaste rönen inom G&R&C

Incidenthantering:
Om det ändå händer, hur förbereder vi oss? Hantering av hot, utpressning, backup och återställning.

Radar Security Conference

I Sverige digitaliseras det i allt högre omfattning och kärnprocesser blir därmed alltmer sårbara. Detta samtidigt som allt mer av vår produktutveckling sker genom smarta algoritmer som därmed blir en del av vår framtida IP. Vikten av säkerhet ökar därmed och hotbilderna tar sig också nya former.

Radars säkerhetskonferens kommer belysa denna utveckling i tre spår:

  • Digitalisering, Mobilitet, IoT och Cloud
  • Governance & Risk och Compliance
  • Incidenthantering

ARRANGÖR AV RADAR SECURITY 2018

Radar Ecosystem Specialists | Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Nils Molin | nils.molin@radareco.se | Tel direkt +46 73 399 68 16

Birger Jarl | Birger Jarlsgatan 61 A | Stockholm

Radar SECURITY är Nordens ledande
mötesplats inom säkerhet för IT beslutsfattare