SECURITY CONFERENCE
2019-01-29

”Baserat på våra egna digitala initiativ utsätter vi oss för nya, fler
och högre risker. Vi måste ställa in oss på att vi kommer
utsättas för fler avancerade och organiserade intrång.
Ökad insikt och kompetens kommer att krävas!”