LADDA NER PRESENTATIONERNA FRÅN RADAR SECURITY CONFERENCE 2018

Presentatörerna är sorterade alfanumeriskt och det är kostnadsfritt att ladda ner presentationerna. Du kommer att behöva ange namn och e-mail för respektive nedladdning.

Integritetspolicy

All lämnad data behandlas konfidentiellt och vi garanterar att ingen information som kan knytas till en enskild individ eller organisation lämnas till extern part. Radars verksamhet bygger på att vara oberoende och du kan läsa mer om vår datahantering i vår integritetspolicy respektive cookiepolicy som du accepterar genom att fortsätta.

Advenica - Dagens säkerhetsläge kräver militär teknologi

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Basefarm - Hur skyddar vi oss när hoten ökar

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Clavister - Så säkrar du din WAN förbindelse

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Conscia Netsafe - Hacking 2.0 - Känn din fiende

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Detectify - Hur skyddar vi oss när hoten ökar

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Excanto - Best Practices för Ransomware IoT

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

ID-North - Så minimerar du effekten av en incident

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Lumagate - En säker arkitektur för Microsoftmiljö

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Microsoft - Nytt säkerhetsläge kräver holistisk strategi

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

NetNordic - Focus on security, not GDPR

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

SIG Security - Så säkrar du din IoT miljö

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Radar - Svenskt Säkerhetsindex-presentationen

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):

Radar - Rapport: "Svenskt IT-säkerhetsindex 2.0" för nedladdning

Nedladdningen ger dig den kompletta rapporten

Svenskt IT-säkerhetsindex 2.0

Ladda hem presentationen till din e-mail. Använd formuläret - fälten är obligatoriska


Meddelande (ej obligatoriskt):