security-logo-1000

PROGRAM  DEN 30:e JANUARI 2018

Radars konferens om IT Säkerhet

(ändringar och tillägg i programmet kan ske under perioden fram till eventstart)

13.00 – 13.30 Registrering

13.30 – 14.00 Så säkrar du din IoT miljö! Congressen

Internet-of-Things revolutionerar många industrier, men få känner riskerna. Då IoT kryper in i allt från hushållsapparater, maskiner, fordon till byggnader är vi exponerade både som organisationer och privatpersoner. Här kommer du få exempel som gått riktigt snett och handfasta råd för hur man minimerar riskerna med en vitt spridd IoT–miljö.
Janne Haldesten, ordförande i Sveriges största intresseorganisation för IT säkerhet, SIG Security, kommer att lotsa oss genom läget i cyberrymden. Han berättar om incidenter där IoT-prylar varit involverade, varför merparten av dessa är trasiga samt om pågående initiativ som drivs i syfte att säkra IoT.

14.00 – 14.30 Dagens säkerhetsläge kräver militär teknologi. Congressen

Cyberhot och informationssäkerhet har fått en helt ny innebörd de senaste 12 månaderna. Alla påverkas! Digitaliseringsvågen stormar fram, molnlösningar är ett måste, IoT är det nya ”svarta” och hotet från kvantdatorer kan inte ignoreras. Den kunskap och teknologi som har utvecklats för att hantera de militära kravbilderna kan nu nyttjas i civila tillämpningar. Vi berättar hur.

Talare: Jonas Dellenvall, CTO, Advenica

14.30 – 14. 45 Bensträckare i utställningen

14.45 – 15.15 Breakout sessions

         Best Practices för Ransomware-IoT säkerhet         – Lokal ”Team”

Digitaliseringen medför ökade affärsmöjligheter, mobilitet, variation och flexibilitet – samtidigt som vikten att skydda sig mot IT-säkerhetshot & Ransomware ökar i kubik. Har ni en plan för ökad IT säkerhet & mot Ransomware? Vi ger Best Practices från strategisk, taktisk och operativ synvinkel.

Magnus Sjöberg grundare av Säkerhetskontoret; Simon Tovatt CTO – Excanto

Focus on Security, not on the GDPR! –  Congressen A

We explain how the GDPR must be addressed and how Palo Alto Networks/NetNordic can assist during the GDPR journey. We will provide pragmatic information about what companies can do/must do before May 25th 2018. We’ll provide a suggested approach how to reach the required security maturity which is needed for the GDPR.

Speaker: Fred Streefland, Palo Alto Networks/Netnordic

Så minimerar du effekten av en incident med bra identitets- och behörighetskontroll! – Lokal -Spirit

Det är inte en fråga om det kommer ske en säkerhetsincident utan när. Med Identity Access Governance får du en bra styrning av dina identiteter och behörigheter. Detta gör att du kan agera snabbare och förhindra eller åtminstone minimera skadorna.

Talare; Mats H Petersson, CISO Pensionsmyndigheten, Mats T Petersson, Senior Partner ID North

Så här säkrar du din WAN-förbindelse!  Congressen B/C

När du har behov av säkra nät (t.ex. för kundkommunikation/mellan kontor) är SD-WAN det bästa alternativet. Det ger toppmodern kryptering, hög prestanda och QoS över hela nätverkstopologin. Här får du information om behov, utmaningar och möjligheter samt konkreta råd om hur du kan realisera en lösning i både privata och publika moln.

Talare: Mikael Nilsson, Director Product Management, Clavister

15.15 – 15.45 Kaffe i utställningen

15.45 – 16.15 Breakout sessions

Hacking 2.0: känn din fiende – Congressen
Cisco och Conscia Netsafe demonstrerar med en rad konkreta exempel de attackstrategier som den moderna hackaren idag använder för att ta kontroll över den angripnas IT-miljö och kritiska data, ”The Attack Kill Chain”. Fokus är på attack, i syfte att inspirera och stärka er försvarsstrategi.

Talare: Nils Steen, systemingenjör, Cisco och Mikael Gustafsson, senior säkerhetskonsult

Så här bygger du en säker arkitektur för din Microsoftmiljö!   Spirit
I den uppkopplade värld vi lever i har våra system kopplingar till kunders och partners Microsoftsmiljöer. Det är då väsentligt att din säkerhetsarkitekur är tillräckligt robust för att klara komplexiteten. Vi visar hur du gör!

Talare: Stefan Schörling, CTO Lumagate

Hur skyddar vi oss på bästa sätt när hoten ökar? Team

Här får du tydliga råd om hur du förbättrar din säkerhet baserat på våra erfarenheter från att förhindra säkerhetsincidenter för 40 miljoner dagliga användare. Du kommer också få veta vilka värden ”etiska hackare” kan ge din organisation och på vilket sätt du enkelt kan del av denna tjänst.

Talare: Fredrik Svantes, Information Security Manager Basefarm och Carl Svantesson Detectify

16.15 – 16.20 Byte av lokal

16.20 – 16.50 Möt det nya säkerhetsläget med en holistisk säkerhetsstrategi!  Congressen

Tillväxt kräver ökat samarbete och högre innovationstakt, utmaningar som ofta löses genom digitalisering och ständig uppkoppling av medarbetare, partners och kunder.
Detta skapar nya och bredare attackytor och för att säkra verksamheten krävs en holistisk IT-strategi. Vi ger dig verktygen att bygga en miljö som är både säker och produktiv!

Talare: Johan Ohlén, Säkerhetsspecialist – Identitet och informationshantering, Microsoft AB

16.50 – 17.10 Svenskt IT Säkerhetsindex – Lokal Congressen

Baserat på en undersökning bland drygt 200 företag har Radar skapat ett IT Säkerhetsindex som strategisk och operativ mognad samt vilken risk olika branscher löper. Nils Molin, Radar Ecosystem Specialists, kommer presentera de viktigaste resultaten.

17.10 Mingel i utställningen