Jonas Dellenvall, CTO Advenica
Foto: Drago Prvulovic 2017-05-12

Dagens säkerhetsläge kräver militär teknologi.

Cyberhot och informationssäkerhet har fått en helt ny innebörd de senaste 12 månaderna. Alla påverkas! Digitaliseringsvågen stormar fram, molnlösningar är ett måste, IoT är det nya ”svarta” och hotet från kvantdatorer kan inte ignoreras. Den kunskap och teknologi som har utvecklats för att hantera de militära kravbilderna kan nu nyttjas i civila tillämpningar. Vi berättar hur.

Talare: Jonas Dellenvall, CTO, Advenica.