ID North är Identity & Access Management (IAM) nördar kort och gott.

Vi är ett förhållandevis trevligt gäng som arbetat länge med frågor kring IAM. Det finns andra saker vi är bra på också men vi är bäst på just IAM. Detta gör att vi kan erbjuda tjänster, produkter och lösningar inom de flesta aspekter av detta område. Viktigare än så är dock att vi kan rådgöra med dig innan du lägger pengar och tid på system. Hur du skall tänka, vad som är viktigt och i vilken ordning saker måste göras för att lyckas? Det är så att säga ingen skillnad på IAM eller vilket bygge som helst, du måste ha en stabil grund och en tydlig ritning på hur du vill ha slutresultatet innan du börjar annars kommer det bli dyrt och ta tid helt i onödan.

Presentation

Pensionsmyndighetens effekter av Identity Governance

Hör Pensionsmyndighetens IT-säkerhetschef berätta om värdet av att effektivisera och enhetliggöra processerna för behörighetsuppföljning och behörighetsbeställningar genom att införa ett Identity Governance-system. Hör även om andra intressanta följdeffekter samt utmaningar som har uppkommit efter införandet – följdeffekter och utmaningar som inte alltid är så lätta att förutse.

Presentatörer:

Mats T. Pettersson, ID North,

Mats H. Pettersson, Pensionsmyndigheten.