Sophos gör cybersäkerhet enkelt!

250 000 000 – Det är antalet människor Sophos skyddar varje dag genom att erbjuda marknaden en heltäckande plattform för cybersäkerhet. I en informationsera där nätverken blir alltmer komplexa och de möjliga attackytorna blir fler så ökar också risken för intrång och det blir allt svårare att skydda den egna organisationen från avancerade hot såsom ransomwareattacker och phishing. Att förlora företagsdata är en kostsam och riskfylld process och ett traditionellt klientskydd är inte längre tillräckligt. I en dynamisk värld behövs en säkerhetsstrategi som sträcker sig över både nätverk, servrar och klienter.

Det är dags att börja låta säkerhetsprodukter prata med varandra

Många IT-säkerhetsleverantörer stoppar enstaka attacker men kan inte erbjuda produkter som samverkar med varandra för att skydda data, klienter och nätverk från avancerade koordinerade cyberattacker. Med Sophos Synchronized Security säkerställer du att ditt försvar är lika koordinerat som attackerna det skyddar mot. Genom att kombinera ett stort urval av säkerhetsprodukter som aktivt samverkar för att stoppa avancerade cyberhot kan till och med okända hot identifieras och blockeras, detta med hjälp av djupinlärning som är en mer avancerad form av maskininlärning och ingår i Sophos Intercept X.

En plattform

Genom molnbaserade plattformen Sophos Central, manageras samtliga Sophos produkter. Inga krav på egen infrastruktur, underhåll eller resurser. Det är enkelt, tryggt, och kostnadseffektivt.