Rådgivning och beslutsstöd för IT-beslutsfattare

Under en allt snabbare förändring så behövs ny kompetens och stöd under kortare eller längre perioder. Radar stödjer sina kunder med en unik kombination av erfarenhet och faktabaserad rådgivning i alla sina uppdrag. Vi erbjuder kostnadseffektiva skräddarsydda lösningar samt paketerade tillämpningar.

 • SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER

  Radar erbjuder skräddarsydda konsulttjänster inom IT-styrning och IT-ledning anpassade efter dina specifika krav och förutsättningar och till den lokala marknaden. Radar ger dig som IT-beslutsfattare rådgivning baserad på kontinuerlig faktainsamling och hjälper kunder inom bland annat följande områden:

  • Proaktivt CIO-stöd (strategi/kompetens)
  • Prisbenchmark av outsourcing & licensavtal
  • Strategisk leverantörsutvärdering & sourcingstöd
  • Utbildningar
  • m.fl.
 • PAKETERADE TJÄNSTER

  Radar erbjuder paketerade konsulttjänster där du som IT-beslutsfattare får en faktabaserad rådgivning och jämförelse mot hur andra inom ditt bransch styr och hanterar sin IT-värdekedja.Läs mer om våra kostnadseffektiva paketlösningar inom bland annat:

  • CIO scorecard
  • CIO Nätverk
  • Proaktivt CIO-stöd
  • Standard Benchmark
  • Medarbetarindex Benchmark
  • Hälsokoll av organisationen
  • Avtals- & prisbechmark