SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER

Radar erbjuder skräddarsydda konsulttjänster anpassade efter dina specifika krav och förutsättningar och till den lokala marknaden. Radar ger dig som IT-leverantör rådgivning baserad på kontinuerlig faktainsamling och hjälper kunder inom bland annat följande områden:

 • Marknadsanalys

  För bättre resultat – lär känna din lokala marknad bättre. Radar har kunskapen och kan leverera skräddarsydda analyser med lokala fakta baserat på ditt företags unika branschindelning. Vi gör både branschanalyser (Telecom, Energi, Finans, Tillverkning, Handel, Offentlig sektor etc.) och specialanalyser inom olika lösningsområden(Cloud, Outsourcing, ERP, Digitalisering etc.)

 • Löpande marknadsstöd

  Boka din egen Radaranalytiker som löpande uppdaterar dig inom ditt specialområde. Säkerställer att du har den lokala/globala fakta som behövs för att fatta rätt beslut strategiskt och operativt. Denna tjänst uppskattas högt av flera leverantörer både operativt och för den årliga affärsplaneringen.

 • Avtalsrevision av outsourcingavtal

  Radar är marknadens mest priseffektiva aktör när era kunders outsourcingavtal skall granskas och analyseras genom prisbenchmark. Enligt de flesta avtal skall detta genomföras av en neutral aktör under avtalsperioden eller inför en förlängning. Radar innehar en unik kunskap och fakta kring aktuella marknadspriser på den lokala marknaden.

 • White papers

  För att lyckas överföra sitt budskap i en krävande miljö krävs det att man står ut och erbjuder ett direkt mervärde för den tilltänkta mottagaren. Radars White Paper adresserar väsentliga trender och sätter dem i sitt sammanhang på den lokala marknaden.

 • Talartjänster

  En extern talare från Radar på ert event ger en oberoende bild av marknadsutvecklingen och gällande trender baserat på fakta. Radar genomför en presentation av marknadsutveckling och trender exklusivt för er på kundseminarium eller kickoff. Radar medverkar ofta som en neutral moderator i paneldebatter eller i Round Tables med företagsledningar.

 • Seminarier och Events

  Events – Ställ ut på Sveriges tre viktigaste IT-event i november(RadarSummit), maj(Integrate2 Innovate) och september(Sourcing). 85 miljarder av svensk IT-köpkraft på ett och samma ställe. Läs mer om Nordens viktigaste IT-händelse www.radarsummit.se. Leverantörsseminarier – Genomföra korta seminarier mot CIO:er organiserade genom Radar. Du kan läsa mer om Nordens viktigaste IT-händelse här