ARKIV

Presentatörer Radar Security 2018

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar.

lumagate_logo_2016

Vi skyddar dig mot säkerhetshot – från datacentret till dina enheter.
Microsoft bygger in säkerhet i produkter och tjänster från början. Förutom det, används en moln-baserad tjänst som använder maskininlärning för att hjälpa till att detektera avancerade attacker.
Det är så Microsoft levererar en omfattande och smidig plattform för att bättre skydda dig, snabbare upptäcker hot, och bemöter säkerhetöverträdelser även för de största organisationerna.
Vi hjälper dig hantera Identiteter, enheter, applikationer och data på ett säkert sätt. I din egen miljö, och när du använder moln-baserade tjänster.

cla-logo_tag_black

I en uppkopplad värld där vi arbetar, kommunicerar och köper allt mer via digitala kanaler blir vi också mer sårbara för intrång och identitesstöld.

Cyberbrott med allvarliga ekonomiska konsekvenser ökar dramatiskt och med detta har kompromisslös cybersäkerhet blivit hårdvaluta.

Clavisters säkerhetslösningar ger dig det robusta försvar som krävs för att eliminera dessa risker. Med bl.a. MFA (multifaktorautenticering) stängs och bommas bakdörren snabbt och din information blir oåtkomlig även för den mest sluga hackern.

Vi skapar en säker cybervärld där alla kan arbeta, kommunicera och konsumera i full trygghet.

NetNordic är en nordisk oberoende systemintegratör med fokus på lösningar och tjänster för våra kunder inom nätverk, kommunikation, säkerhet, IoT och molntjänster. Vi strävar efter att vara våra kunders “Best Companion”, d.v.s. att förverkliga våra kunders potential genom effektiv användning och flexibilitet till lägsta möjliga kostnad.

NetNordic grundades år 2001 och har under årens lopp ökat organiskt och genom förvärv. NetNordic har partnerskap med marknadens ledande tillverkare och erbjuder lösningar och tjänster baserade på kundernas behov. NetNordic har mer än 750 kunder. Vi räknar med en omsättning på 1 miljard år 2017. Vi är ca 270 anställda i Norden, i dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Utskrift

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation med digitaliseringen av Sverige som utgångspunkt. Föreningen samlar cirka 12.000 medlemmar verksamma i kretsar, nätverk och arbetsgrupper över hela landet. I föreningen ingår också dotterbolaget Dataföreningen Kompetens, som är en av Sveriges större aktörer för högre vidareutbildningar inom IT och verksamhetsutveckling.

as_logo-streck

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.
41 procent av läsarna deltar i beslut om inköp av bevakning och övervakning och nästan lika många i beslut om investeringar av larmsystem och mekaniskt inbrottsskydd. Aktuell Säkerhet är enligt senaste läsarundersökning en trovärdig, aktuell, inspirerande och nyttig tidning. Den lyfter fram affärsnyttan och utkommer med åtta nummer per år.
På hemsidan, aktuellsakerhet.se, uppdaterar vi dagligen med nyheter från branschen.

microsoft

Tillsammans skapar vi nya möjligheter genom digitalisering
För Microsoft är teknik en del av allt. När mängden data i världen är obegränsad skapar det möjligheter som vi aldrig sett förut. Det innebär att vi kan leva bättre, jobba smartare, komma varandra närmare och utvecklas snabbare.
Tillsammans med våra partner utvecklar vi tjänster och lösningar som hjälper kommersiella kunder och offentlig sektor att förbättra sin dagliga verksamhet. Vi hjälper er att ta vara på de nya möjligheter som tekniken medför, på ett enkelt, välbekant, tryggt och omvälvande sätt.
Det går att kalla detta för digitalisering, vi kallar det nya möjligheter.

ID North är Identity & Access Management (IAM) nördar kort och gott.

Vi är ett förhållandevis trevligt gäng som arbetat länge med frågor kring IAM. Det finns andra saker vi är bra på också men vi är bäst på just IAM. Detta gör att vi kan erbjuda tjänster, produkter och lösningar inom de flesta aspekter av detta område. Viktigare än så är dock att vi kan rådgöra med dig innan du lägger pengar och tid på system. Hur du skall tänka, vad som är viktigt och i vilken ordning saker måste göras för att lyckas? Det är så att säga ingen skillnad på IAM eller vilket bygge som helst, du måste ha en stabil grund och en tydlig ritning på hur du vill ha slutresultatet innan du börjar annars kommer det bli dyrt och ta tid helt i onödan.

 

excanto_logo

 

Excanto är ett heltäckande IT-tjänsteföretag och expert på säker IT-drift, molntjänster, nätverk- & IOT-tjänster för fastighet och kontor.
Vi erbjuder även DaaS/VDI tjänsten eDesktop som är en säker Virtuell PC för aktivitetsbaserat arbetssätt och säkra managed desktop lösningar.

Excanto har en historik från 1999, och är idag ett snabbväxande företag med ca 600 kunder och en omsättning år 2016 på ca 100 MSEK.
Vi eftersträvar nära och långsiktiga relationer med både kunder och samarbetspartners, vi stöttar dem i deras utveckling – och hjälper dem med förutsättningar för att göra bättre affärer.

.

När kunskap betyder allt

Conscia Netsafe är en Ciscopartner med guldcertifiering och en snabbfotad systemintegratör. Vi är framstående experter inom design, leverans och support av lösningar för Datakommunikation, IT-säkerhet och Datacenter. Våra affärsdrivna konsulter med kundens verksamhetskrav i fokus, har den högsta certifieringsgraden bland partners i Norden. Vi är stolta över att vara Cisco-partner nr 1 i världen avseende flest certifierade Cisco Design-experter.

 

Basefarm är en nordisk driftleverantör med fokus på affärskritiska IT-tjänster.  Med 17 års erfarenhet av drift av on-line tjänster hjälper vi våra kunder att utveckla sina digitala affärer. Vi erbjuder applikationsdrift och hybrida molnlösningar, med tjänster som spänner från drift i våra egna lokala datacenter till fullt ansvar för tjänster på privata eller publika molnplattformar. Med 400 anställda i Norge, Sverige och Nederländerna ser vi till att våra kunder har rätt säkerhetsnivå och rätt teknisk lösning för sina tjänster. Vi hjälper våra kunder inom finans, e-handel, media och offentlig sektor med komplexa IT frågor och möjliggör därigenom digitalisering, innovation och tillväxt.

radar_eco

Radar är nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt
Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu.

sig

SIG Security är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Föreningen har cirka 600 medlemmar, och 60 % av dessa bor i Mälardalen.

Föreningens arbetsområde är att skapa förståelse för och inspirera till arbetet kring informationssäkerhet genom att:
•påverka utvecklingen av viktiga frågor inom verksamhetsområdet
•främja och utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte såväl inom som utanför SIG Security
•ta initiativ till angelägna utvecklingsåtgärder och kunskapsspridning
•främja och påverka utbildning och konferensverksamhet inom verksamhetsområdet
•främja en sund och god utveckling av informationssäkerheten inom näringsliv, offentlig förvaltning och samhället i övrigt

 

Presentatörer Radar Security 2018